Wednesday, October 17, 2012

DAP LEBIH BAIK DARI UMNO!!! ADUN UMNO terduduk tak mampu berhujah

Semasa hari terakhir persidangan Dewan Undangan Negeri Kelantan, Dato Husam Musa turut menggulung Akta Darurat 1978 kepada Kelantan, dan pada ketika itu juga Mohd Adhan Kechik (BN-Bukit Bunga) bangun dan memperli yg kerajaan Pas agak rapat dengan DAP.
"Kerajaan Negeri menyatakan DAP lebih baik daripada Umno. Saya berharap saudara Husam boleh menjadi Menteri Besar Kelantan, kerana anda adalah pejuang Islam sebenar," katanya ADUN BN Bukit Bunga itu semalam.
Dengan Parti Pas duk sebuk2 ingin untuk melaksanakan hukum Hudud, tetapi ditentang oleh beberapa pimpinan dalam Pakatan Rakyat sendiri dan semasa penggulungan itu juga Mohd Adhan Kechik BN Bukit Bunga turut membangkitkan hubungan Pas dengan DAP dengan memberi kenyataan salah seorang pemimpin DAP yang menentang hukum hudud.
Husam Musa menjelaskan, pemimpin tersebut adalah bukan beragama Islam, Wakil BN itu senyap lalu duduk. Takkan dia tak tahu, org bukan Islam memang tak sokong, lainlah kalau dia itu Islam memang patut dipertikailah kalau tak sokong, sekarang siapa orang Islam yg tak sokong?
Baru2 ini pun puak2 disana itu semakin menggelabah apabila Datu’Nik Aziz terus mempertahankan hubungan Pas dgn DAP didalam Pakatan Rakyat dengan mengaitkan beberapa hujah kenapa perlu ada hubungan itu.Mengejar Cahaya

Read more ...

LAPORAN AUDIT!!! Di Kedah angkara UMNO, di negeri UMNO tadbir angkara siapa lagi kalau bukan UMNO

JOHOR


Rupanya, dalam sibuk menuduh negeri Pakatan Rakyat tidak cekap dalam menguruskan sumber kewangan negeri, tiba-tiba negeri yang ditadbir Umno ini sejak merdeka semakin lama semakin membimbangkan.
Menurut Laporan Ketua Audit Negara, prestasi Kumpulan Wang Disatukan bagi Johor menjunam lebih RM50 juta kepada RM450.50 juta berbanding RM505.81 juta pada tahun 2010.
Laporan tersebut mendedahkan kerajaan negeri mencatatkan lebihan hasil berjumlah RM6.40 juta menjadikan defisit Akaun Hasil Disatukan pada 31 Disember 2011 berkurangan kepada RM319.29 juta berbanding baki defisit berjumlah RM325.69 juta pada 2010.
Tambah laporan itu lagi, hasil kerajaan negeri pada 2011 juga menurun kepada RM841.77 juta berbanding RM1,023.17 juta pada 2010.
Penurunan juga berlaku ke atas prestasi perbelanjaan kepada RM835.37 juta pada 2011 berbanding RM864.81 juta pada 2010.
Ekoran itu, Ketua Audit Negara menegur kerajaan negeri pimpinan menteri besar, Abdul Ghani Othman supaya mengekalkan perbelanjaan secara berhemah tanpa menjejaskan mutu perkhidmatan dan pembangunan ekonomi negeri serta berusaha menambah sumber pendapatan.
“Tindakan mengutip tunggakan hasil perlu diteruskan kerana jumlah tunggakaan hasil pada tahun 2011 berjumlah RM160.81 juta telah menurun sejumlah RM15.09 juta atau 8.6 peratus berbanding RM175.90 juta pada tahun 2010.
“Tindakan yang lebih berkesan perlu diambil juga untuk menuntut tunggakan pinjaman daripada Perbadanan Johor (JCorp) berjumlah RM75.14 juta,” tambah laporan itu. 
Ketua Audit Negara juga menggesa Johor mempertingkat prestasi kewangan supaya pendapatan yang diperoleh dapat menampung perbelanjaan mengurus dan menanggung tanggungan semasa.
“Penetapan Indeks Prestasi Utama (KPI) dan operasi semua syarikat subsidiari perlu dipantau dengan tegas untuk memastikan pelaburan kerajaan negeri dalam syarikat subsidiari tersebut memberi pulangan sewajarnya,” kata Ketua Audit Negara, Ambrin Buang.
 MELAKA
 Hutang kerajaan negeri Melaka meningkat kepada RM865.94 juta iaitu meningkat sebanyak RM12.87 juta. Fakta didedahkan oleh Laporan Ketua Audit Negara berkaitan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Melaka dan Jabatan/Agensi tahun 2011 bahagian II muka surat xiii.

Manakala Kerajaan Negeri Melaka hanya membayar hutang sebanyak RM0.18juta sahaja pada tahun 2011. Kalau macam inilah prestasi membayar hutang, kita yakin sampai bilapun hutang kerajaan negeri tidak akan habis.
NEGERI SEMBILAN

Antara beberapa penemuan yang mengejutkan dalam laporan Ketua Audit Negara yang baru dikeluarkan ialah :

Perbelanjaan tahunan untuk Jabatan Hal Ehwal Agama Islam telah menurun ke RM 5.63 juta untuk tahun 2011 berbanding RM 7.15 juta pada tahun 2010.

Hasil cukai tanah telah menurun ke RM 112.51 juta untuk tahun 2011 berbanding RM 114.03 juta pada tahun 2010.

Penjualan saham yang begitu banyak. Pada akhir tahun 2011, pelaburan saham Kerajaan Negeri dalam Penyata Kedudukan Kewangan berjumlah RM0.59 juta. Ini merupakan penurunan sebanyak 97.5% ekoran 3 daripada 4 saham Kerajaan Negeri iaitu saham Telekom Malaysia Berhad, Tenaga Nasional Berhad dan Malaysia Airport Holdings dengan nilai pokok RM22.91 juta telah dijual dalam tahun 2011.

Terdapat 33 unit rumah Rumah Awam Harga Rendah (RAHR) yang masih kosong semenjak tahun 2005. Tunggakan sewa Rumah Awam Harga Rendah (RAHR) semakin meningkat pada tahun 2011 berbanding tahun 2009 dan 2010 iaitu sebanyak 25.4% berbanding kutipan sepatutnya.  Terdapat rumah Rumah Awam Harga Rendah (RAHR yang belum dikeluarkan hak milik walaupun pembeli telah selesai bayaran sewa beli antara 1 hingga 7 tahun.

Tunggakan sewa premis Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS) mencapai 25.0% daripada jumlah hasil sewa yang sepatutnya diterima. Empat projek usaha sama yang ditandatangani oleh MAINS di antara tahun 2000 hingga 2002 dengan syarikat pemaju telah mengambil masa yang lama selepas tempoh perjanjian untuk mendapatkan pulangan yang dijanjikan kerana pelbagai masalah. Satu daripada projek usaha sama Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS)  masih belum bermula walaupun perjanjian telah ditandatangani pada tahun 2002 dan menyebabkan baki pulangan kepada MAINS sejumlah RM7.9 juta masih tertangguh.

Program Pembangunan Industri Lembu Dan Kerbau di Negeri Sembilan adalah kurang memuaskan kerana sejumlah 254 (77.4%) perjanjian Skim PINTAF dan 27 (26.7%) perjanjian Skim TRUST masih belum disediakan walaupun bantuan ternakan telah diagihkan.

Pejabat Daerah Dan Tanah Rembau dan Kuala Pilah. Antara kelemahan yang diperhatikan ialah:
1. Terdapat pembinaan kemudahan awam dalam kawasan tanah milik tanpa dokumen kebenaran daripada pemilik.
2.  Tiada penyenggaraan kemudahan awam secara berkala.
3.  Daftar inventori kemudahan awam di mukim luar bandar tidak diselenggarakan bagi tujuan rujukan untuk penyenggaraan dan baik pulih.

YNS Management Sdn. Bhd. (YNSM) merupakan sebuah syarikat milik penuh Yayasan Negeri Sembilan (Yayasan) dengan modal saham diterbitkan dan modal berbayar berjumlah RM0.50 juta. YNSM masih mempunyai kerugian terkumpul yang agak tinggi iaitu sebanyak RM0.43 juta pada tahun 2010 berbanding modal berbayar RM0.50 juta.  Kelemahan yang ditemui adalah seperti berikut:
1. Pengurusan aktiviti YNSM tidak memuaskan kerana aktivitinya semakin berkurangan.
2. Tiada pertambahan kontrak baru dan tiada penetapan kadar harga bagi aktiviti khidmat pembersihan yang merupakan aktiviti utama syarikat.
3. Tadbir urus korporat berkaitan pematuhan YNSM kepada Pekeliling Perbendaharaan mengenai tatacara pembayaran bonus serta kekerapan mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah adalah kurang memuaskan.


PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI, NEGERI SEMBILAN - Negeri Roadstone Sdn. Bhd.
Terdapat beberapa kelemahan yang boleh diperbaiki seperti berikut:
1. Berlaku kelewatan kutipan hasil jualan batu-batan daripada pelanggan antara 7 hingga 58 bulan.
2. Tiada pemantauan Unit Audit Dalam dan Jawatankuasa Audit
3. Pembayaran bonus tidak mendapat kelulusan Pihak Berkuasa Negeri.

MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN
Terdapat beberapa kelemahan dalam pengurusan program ini seperti berikut:
1. Sejumlah 79.6% bilangan kompaun di bawah Undang-undang Kecil Taman bagi tempoh 2009 hingga 2011 masih tertunggak.
2. Undang-undang Kecil Vandalisme sukar dilaksanakan menyebabkan meningkatnya kejadian vandalisme terhadap landskap yang dibangunkan.

PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI, NEGERI SEMBILAN
1. Empat lot tanah masih belum dimajukan, 3 daripadanya telah dimiliki PKNNS melebihi 20 tahun menyebabkan PKNNS telah menanggung bayaran cukai sejumlah RM0.33 juta tanpa sebarang hasil.
2. Tanah milik masih dalam kaveat pihak ketiga telah tertangguh pembangunannya sedangkan sejumlah RM91,368 perlu dibelanjakan untuk cukai tanah dan cukai pintu setiap tahun.
3. Pulangan projek sejumlah RM1.99 juta masih belum diperoleh akibat projek terbengkalai yang mana sepatutnya disiapkan pada bulan Mei 2007.

Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2011 untuk N.Sembilan

Pada akhir tahun 2011, pelaburan saham Kerajaan Negeri dalam Penyata Kedudukan Kewangan berjumlah RM0.59 juta. Ini merupakan penurunan sebanyak 97.5% ekoran 3 daripada 4 saham Kerajaan Negeri iaitu saham Telekom Malaysia Berhad, Tenaga Nasional Berhad dan Malaysia Airport Holdings dengan nilai pokok RM22.91 juta telah dijual dalam tahun 2011.


A. UNIT PERUMAHAN PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI - Pengurusan Program Rumah Awam Harga Rendah (RAHR)

Pelaksanaan program ini bertujuan untuk menyediakan kemudahan perumahan yang sempurna kepada golongan berpendapatan rendah di luar bandar dan pinggir bandar disamping kemudahan asas dan sosial. Bagi tempoh tahun 2009 hingga 2011 peruntukan yang diluluskan oleh Kerajaan Negeri Sembilan untuk program RAHR berjumlah RM11.54 juta di mana sejumlah RM9.65 juta telah dibelanjakan untuk projek sedia ada.

Pengauditan yang dijalankan antara bulan Ogos hingga November 2011 mendapati secara amnya pengurusan program RAHR adalah kurang memuaskan. Terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki seperti berikut:
1.  Terdapat 33 unit rumah yang masih kosong semenjak tahun 2005.
2.  Rumah yang belum diagih didapati tidak disenggarakan dengan baik.
3.  Tunggakan sewa semakin meningkat pada tahun 2011 berbanding tahun 2009 dan 2010 iaitu sebanyak 25.4% berbanding kutipan sepatutnya.
4.  Terdapat rumah yang belum dikeluarkan hak milik walaupun pembeli telah selesai bayaran sewa beli antara 1 hingga 7 tahun.
5.  Terdapat tapak tanah program Rumah Awam Harga Rendah yang masih belum didaftar sebagai hak milik Kerajaan Negeri walaupun pampasan telah dibayar kepada pemilik asal seawal tahun 1982 hingga 2004.


B. MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI SEMBILAN - Pengurusan Hartanah

Bagi tahun 2009 hingga 2011, nilai hartanah yang dimiliki oleh MAINS seperti yang dilaporkan di dalam penyata kewangan beraudit pada akhir tahun 2011 berbaki sejumlah RM45.04 juta. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki seperti berikut:
1.  Tunggakan sewa premis mencapai 25.0% daripada jumlah hasil sewa yang sepatutnya diterima.
2.  Empat projek usaha sama yang ditandatangani oleh MAINS di antara tahun 2000 hingga 2002 dengan syarikat pemaju telah mengambil masa yang lama selepas tempoh perjanjian untuk mendapatkan pulangan yang dijanjikan kerana pelbagai masalah.
3.  Satu daripada projek usaha sama tersebut masih belum bermula walaupun perjanjian telah ditandatangani pada tahun 2002 dan menyebabkan baki pulangan kepada MAINS sejumlah RM7.9 juta masih tertangguh.


C. JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR - Pengurusan Program Pembangunan Industri Lembu Dan Kerbau

Pengauditan yang dijalankan antara bulan Ogos hingga Oktober 2011 mendapati pada keseluruhannya pelaksanaan Program Pembangunan Industri Lembu Dan Kerbau di Negeri Sembilan adalah kurang memuaskan kerana:
1. Sejumlah 254 (77.4%) perjanjian Skim PINTAF dan 27 (26.7%) perjanjian Skim TRUST masih belum disediakan walaupun bantuan ternakan telah diagihkan.
2.  Sebanyak 227 ekor anak lembu atau 79.4% agihan Skim PINTAF bagi tempoh tahun 2004 hingga 2009 belum dipulangkan oleh penternak kepada Jabatan.

Bagi tahun 2009 hingga 2011, Jabatan telah diperuntukkan sejumlah RM2.23 juta bagi Skim PINTAF di mana kesemua jumlah tersebut telah dibelanjakan untuk membeli 782 ekor lembu dan 130 ekor kerbau.

Manakala bagi Skim TRUST dalam tempoh 3 tahun tersebut, sejumlah 1,242 ekor lembu bernilai RM6.63 juta telah dibekalkan oleh Jabatan PerkhidmatanVeterinar Putrajaya.

Sehingga tahun 2011, Jabatan mempunyai 2,037.72 hektar kawasan padang ragut dan sejumlah RM1.79 juta telah dibelanjakan bagi tahun 2009 hingga 2011 untuk membangunkan kawasan padang ragut tersebut.


D. PEJABAT DAERAH DAN TANAH REMBAU DAN KUALA PILAH - Pembinaan Dan Penyenggaraan Kemudahan Awam Di Mukim-Mukim

Bagi tahun 2009 hingga 2011 Kerajaan Negeri Sembilan telah memperuntukkan sejumlah RM15.13 juta untuk tujuan pembinaan dan penyenggaraan kemudahan awam di mukim-mukim luar bandar di Negeri Sembilan di mana sejumlah RM14.12 juta telah dibelanjakan.

Pengauditan yang dijalankan di Pejabat Daerah Dan Tanah Rembau dan Kuala Pilah antara bulan Julai 2011 hingga Oktober 2011 terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki dan diambil tindakan yang sewajarnya oleh pihak yang berkaitan. Antara kelemahan yang diperhatikan ialah:
1. Terdapat pembinaan kemudahan awam dalam kawasan tanah milik tanpa dokumen kebenaran daripada pemilik.
2.  Tiada penyenggaraan kemudahan awam secara berkala.
3.  Daftar inventori kemudahan awam di mukim luar bandar tidak diselenggarakan bagi tujuan rujukan untuk penyenggaraan dan baik pulih.

Bagi memperbaiki kelemahan yang dibangkitkan adalah disyorkan supaya Pejabat Daerah Dan Tanah memberi pertimbangan kepada perkara berikut:
1.  Kemudahan awam yang dibina di kawasan tanah milik perlu mendapatkan kebenaran izin guna tanah atau izin lalu secara bertulis dari pemilik tanah untuk mengelakkan pertelingkahan di masa hadapan.
2.  Pejabat Daerah Dan Tanah perlu memastikan Pengerusi JKKK bertanggungjawab menyelia kemudahan awam di kawasan masing-masing.


E. MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN - Pengurusan Program Pengindahan Dan Landskap

Peruntukan bagi program pengindahan dan landskap bagi tempoh tahun 2009 hingga 2011 masing-masing berjumlah RM1.69 juta, RM0.75 juta dan
RM4.46 juta.

Terdapat beberapa kelemahan dalam pengurusan program ini seperti berikut:
1. Sejumlah 79.6% bilangan kompaun di bawah Undang-undang Kecil Taman bagi tempoh 2009 hingga 2011 masih tertunggak.
2. Undang-undang Kecil Vandalisme sukar dilaksanakan menyebabkan meningkatnya kejadian vandalisme terhadap landskap yang dibangunkan.


F. PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI, NEGERI SEMBILAN - Pengurusan Hartanah

Perbadanan Kemajuan Negeri, Negeri Sembilan (PKNNS) sebagai sebuah agensi pembangunan yang diberi tanggungjawab bagi memimpin, menyertai dan menggalak penyertaan proses perubahan sosioekonomi ke arah mencapai matlamat pembangunan negeri. Nilai hartanah PKNNS bagi tempoh tahun 2009 hingga 2011 masing-masing RM45.36 juta, RM43.12 juta dan RM42.18 juta.

Terdapat beberapa kelemahan dan tindakan terdahulu yang perlu diberi perhatian supaya tidak berulang, antaranya adalah seperti berikut:
1. Empat lot tanah masih belum dimajukan, 3 daripadanya telah dimiliki PKNNS melebihi 20 tahun menyebabkan PKNNS telah menanggung bayaran cukai sejumlah RM0.33 juta tanpa sebarang hasil.
2. Tanah milik masih dalam kaveat pihak ketiga telah tertangguh pembangunannya sedangkan sejumlah RM91,368 perlu dibelanjakan untuk cukai tanah dan cukai pintu setiap tahun.
3. Pulangan projek sejumlah RM1.99 juta masih belum diperoleh akibat projek terbengkalai yang mana sepatutnya disiapkan pada bulan Mei 2007.


G.  YAYASAN NEGERI SEMBILAN - YNS Management Sdn. Bhd.

YNS Management Sdn. Bhd. (YNSM) merupakan sebuah syarikat milik penuh Yayasan Negeri Sembilan (Yayasan) dengan modal saham diterbitkan dan modal berbayar berjumlah RM0.50 juta. YNSM ditubuhkan pada 15 September 1988 dengan nama N.S. Concentrate Rubber Sdn. Bhd. dan ditukar nama kepada YNS Management Sdn. Bhd. Pada 22 Februari 1992.

Pada awal penubuhannya, fungsi syarikat ini adalah untuk menyediakan kakitangan bagi perkhidmatan pentadbiran dan teknikal kepada Yayasan serta syarikat subsidiari Yayasan. Di samping itu, YNSM juga menjalankan perniagaan urus niaga saham, menyediakan perkhidmatan pembersihan, pengurusan tempat letak kereta dan percukaian.

Aktiviti YNSM bagi tempoh tahun 2008 hingga 2011 lebih menjurus kepada perkhidmatan pembersihan, sewaan kenderaan, pembekalan komputer dan perkhidmatan sewaan papan iklan elektronik.

Pengauditan yang dijalankan pada bulan Mei hingga Jun 2011 mendapati pengurusan YNSM secara keseluruhannya adalah kurang memuaskan.

YNSM masih mempunyai kerugian terkumpul yang agak tinggi iaitu sebanyak RM0.43 juta pada tahun 2010 berbanding modal berbayar RM0.50 juta.

Kelemahan yang ditemui adalah seperti berikut:
1. Pengurusan aktiviti YNSM tidak memuaskan kerana aktivitinya semakin berkurangan.
2. Tiada pertambahan kontrak baru dan tiada penetapan kadar harga bagi aktiviti khidmat pembersihan yang merupakan aktiviti utama syarikat.
3. Tadbir urus korporat berkaitan pematuhan YNSM kepada Pekeliling Perbendaharaan mengenai tatacara pembayaran bonus serta kekerapan mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah adalah kurang memuaskan.


H. PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI, NEGERI SEMBILAN - Negeri Roadstone Sdn. Bhd.

Negeri Roadstone Sdn. Bhd. (NRSB) ditubuhkan pada 22 April 1974. NRSB mempunyai modal saham dibenarkan berjumlah RM10 juta dan modal berbayar berjumlah RM4 juta pada RM1 sesaham yang mana Perbadanan Kemajuan Negeri, Negeri Sembilan (PKNNS) memegang 51% saham.

Objektif penubuhan NRSB adalah untuk menjalankan aktiviti penggalian, jualan batu-batan, kerja-kerja pembinaan/kontrak, penurapan jalan dan infrastruktur. NRSB mempunyai sebuah syarikat subsidiari iaitu Roadstone Construction & Development Sdn. Bhd. (RCDSB) yang telah ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965 pada 10 April 1991. RCDSB mempunyai modal saham dibenarkan berjumlah RM0.50 juta dan modal berbayar berjumlah RM0.10 juta bernilai RM1.00 seunit dan 100% milik NRSB.

Terdapat beberapa kelemahan yang boleh diperbaiki seperti berikut:

1. Berlaku kelewatan kutipan hasil jualan batu-batan daripada pelanggan antara 7 hingga 58 bulan.
2. Tiada pemantauan Unit Audit Dalam dan Jawatankuasa Audit
3. Pembayaran bonus tidak mendapat kelulusan Pihak Berkuasa Negeri.Read more ...

SUDAH DIBONGKAR!!! Orang kuat UMNO yang menyeleweng Kerajaan PAS Kedah yang dapat nama

http://maidoali.files.wordpress.com/2010/11/umno-rasuah.jpgKerajaan Negeri Kedah diserang isu pernyelewengan di Bahagian Perumahan, rupanya yang terbabit ialah orang kuat UMNO!!!!!!!!

1) Orang ini adalah Ahli Jawatankuasa UMNO Bahagian Kuala Kedah (kini dilaporkan melepaskan jawatan) tetapi masih memegang jawatan ad hoc dalam UMNO.


2) Dia merupakan orang kuat bekas MB Kedah Dato' Seri Mahdzir Khalid.


3) Dia adalah KCS yang memegang jawatan penting di bahagian Perumahan Pejabat SUK dan pembuat keputusan dalam banyak perkara penting di bahagian tersebut.


4) Dia adalah orang kanan, rakan rapat dan kroni kepada Dato' Rasli Basir SUK Kedah yang didesak meletakkan jawatan.


5) Dia seorang yang tidak menghormati pihak berkuasa negeri, tidak pernah hadir ke pejabat Exco bila dipanggil oleh Exco berkaitan untuk urusan yang berkaitan dengan tugasannya. Kalau ada urusan Exco kena pi mengadap dia, bukan dia boleh dipanggil mengadap Exco.


6) Dialah orangnya yang bertanggungjawab dengan isu RM2.55 juta kepada 5 kontraktor yang tidak wujud 'melaksanakan projek' Taman Seri Gemilang, Flat seberang Terus, Taman Wira, Flat Alor Malai, Flat Simpang Kuala, Flat Seberang Terus, Flat Tongkang Yard dan Taman Kota Nelayan. (Seperti terkandung dalam laporan Ketua Audit Negara 2011).


7) Akibat dari dakwaan penyelewengan yang dilakukan di atas, dia telah ditahan reman oleh SPRM selama 9 hari dan akan akan didakwa oleh SPRM di mahkamah pada bila-bila masa.


Ini baru muqaddimah... pendedahan berikutnya ialah apa hubungannya dengan Mahdzir Khalid, isu pembinaan Kompleks MPSP, penyelewengan PKB, mengeluar duit tunai GLC untuk dana UMNO/BN dalam PRU12... semuanya akan kita dedahkan selepas ini.Kedahkini

Read more ...

MEDIA UMNO PUTAR BELIT!!! Wakil PBB Dimitri Vlassis cakap lain, media UMNO tafsir kot lain

NONEAyoh, sudah kantoi lagi.

Sama ada media pencacai Umno yang sememangnya pakar memutar belit kenyataan atau memang tak paham apa yang dikatakan!


Wakil Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Dadah dan Jenayah (UNODC) yang dilapor memuji Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) di sebuah persidangan antarabangsa baru-baru ini berkata komen beliau telah disalah tafsir oleh pihak media.


Dimitri Vlassis yang merupakan ketua cawangan rasuah dan jenayah ekonomi UNODC berkata, beberapa komennya semasa sidang akhbar yang diadakan di Kuala Lumpur 10 hari yang lalu telah disalah faham atau diambil di luar konteks.

Vlassis berkata beliau mahu membuat penjelasan kerana komennya itu telah "disalah tafsir dan mungkin telah menimbul tanggapan yang silap".

Menurut wakil PBB itu, beliau memuji SPRM kerana menganjurkan persidangan tahunan keenam Persatuan Pihak Berkuasa Anti-Rasuah Antarabangsa (IAACA) di Kuala Lumpur.

Semasa sidang akhbar tersebut, Vlassis berkata, beliau telah ditanya mengenai persidangan IAACA dan sama ada perbelanjaan untuk mengadakannya itu berbaloi.

Katanya, beliau menjawab persidangan memenuhi tujuan yang sangat berguna dalam mengumpulkan agensi-agensi pakar tersebut bersama, dan membantu mereka bertukar pandangan dan pengalaman serta mengukuhkan kerjasama antarabangsa.

Menurutnya, UNODC menyokong IAACA sejak penubuhannya dan menganggap setiap peluang untuk mencapai matlamat tersebut sebagai wajar dan berguna.

"Saya memuji SPRM kerana menganjurkan persidangan tersebut dan mengucapkan terima kasih atas layanan kepada semua peserta, termasuk diri saya dan rakan-rakan lain dari UNODC atau UNDP," katanya dalam satu kenyataan semalam.


JALAN PULANG

Read more ...

DEMI KRONI UMNO !!! Hutang Perwaja RM1,628.68 juta hapus kira, hutang PTPTN rakyat wajib bayar

http://cdn1.beritasemasa.com/wp-content/uploads/2012/10/Laporan-Ketua-Audit-2011.jpgIni jadual dari Laporan Ketua Audit Negara 2011. (lihat halaman 34)

Hutang tertunggak Perwaja Terengganu Sdn Bhd sejak 17 tahun lalu sehingga 31 Disember tahun lepas sebanyak RM1,628.68 juta.


No dua, UDA Holdings Bhd.


Tak perlulah saya jelaskan individu mesra Umno di belakang syarikat ini.


Laporan Ketua Audit Negara 2011 Pada halaman 35 antara lain menyebut:


"Peruntukan akan disediakan bagi menghapus kira hutang Perwaja Terengganu Sdn Bhd bermula tahun 2011 dan dijangka selesai Pada tahun 2027..."


Impian mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan percuma ditolak mentah-mentah oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak.


Najib yang juga Menteri Kewangan berkata, peminjam PTPTN wajib bayar hutang sebab itu tuntutan agama.


Habis, kenapa HAPUS KIRA RM1,628.68 JUTA HUTANG PERWAJA?


Kroni Umno?


Berapa komisen yang Umno dapat dengan tebus hutang ini?


Zainulfaqar Yaacob

Fotojurnalis / Blogger
George Town, Pulau Pinang 


SharpShooter

Read more ...

DEMO BANTAH ST1M!!! BN kaut duit rakyat , PR tawar penyelesaian

oleh: al Husseyn
Mengkayakan kroni?   Pagi tadi sekitar jam 10.00, satu demo membantah pelaksanaan AES atau ST1M ( Saman Trafik1 Malaysia ) telah diadakan dihadapan pintu masuk JPJ Ipoh.
Mengapa diswastakan?
Demo tersebut bertujuan menentang kezaliman sistem tersebut tajaan kerajaan Barisan Nasional dan mendesak agar Saman Trfik 1Malaysia AES ini dimansuhkan.
Safarizal Saleh- PSU Pemuda PAS Perak turut serta
Hanya  dalam masa 8 hari pelaksanaan AES di 14 kawasan mulai 23 September lepas, 63,558 rakyat telah disaman!

Bantahan rakyat akan diteruskani
Sebanyak 831 buah kamera bakal dipasang dengan anggaran kutipan sebanyak RM 5 Bilion daripada poket saku rakyat kepada Kerajaan BN dan syarikat kroni.
Terima kasih kepada polis yg mengawal lalu lintas..
Pelaksanaan saman ekor melalui system AES yang diberikan kepada 2 buah syarikat swasta iaitu Beta Tegap Sdn Bhd dan ATES Sdn Bhd dengan melibatkan anggaran keuntungan lebih RM 700 juta setahun kepada syarikat swasta ini.
Yang pakai ketayap tu datang dari Parit! Semangat sungguh.
Ini jelas membebankan rakyat hasil tindakan kerajaan Barisan Nasional dengan alasan bagi menangani masalah kemalangan jalanraya.

AES: Pakatan semak semula jika tawan Putrajaya

  KUALA LUMPUR: Pakatan Rakyat berpendirian akan menyemak serta mengkaji semula pelaksanaan Automated Enforcement System (AES) jika berjaya menawan Putrajaya pada Pilihan raya Umum yang akan datang.

Berkata pada sidang media selepas mesyuarat Pakatan Rakyat di Parlimen, Naib Presiden PAS, Datuk Mahfuz Omar memberitahu selain semakan semula pelaksanaan AES, Pakatan akan turut membuat semakan kepada perjanjian antara Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) dengan syarikat yang melaksanakannya.

"Jika kita mengambil alih Putrajaya nanti, kita akan membuat semakan serta kajian semula terhadap perlaksanaan AES.


"Apa yang kita lihat sekarang AES ini bukan sahaja telah membebankan rakyat serta untuk mengaut keuntungan tetapi juga lokasi-lokasi pemasangan AES ini turut meragukan," jelas beliau yang juga Ahli Parlimen Pokok Sena.

Tambahnya lagi, isi kandungan perjanjian juga turut menjadi isu utama semakan tersebut, ini bagi memastikan tidak wujud unsur-unsur keuntungan mahupun perkara yang boleh membebankan rakyat.

"Kita akan semak semuanya, begitu juga dengan kadar had laju sekarang sama ada masih sesuai ataupun tidak.

"Ini adalah kerana teknologi kelajuan sesebuah kereta itu telah meningkat dan ia sudah jauh bezanya sejak dari awal hadlaju itu ditetapkan," sambung beliau lagi.

Sementara itu, Setiausaha Agung DAP, Lim Guan Eng turut berpendapat pelaksanaan AES ini bersifat meragut hak rakyat.

"Kita menyokong apa yang telah diputuskan oleh Pakatan Rakyat dalam pelaksanaan AES ini dan ia perlu dipertimbangkan semula

"Pelaksanaan AES ini hanyalah bersifat meraih keuntungan dengan cara meragut wang dari poket rakyat," kata beliau yang juga Ketua Menteri Pulau Pinang.

Beliau berpendapat kerajaan perlu mengadakan rundingan sebelum pelaksanaan AES dilaksanakan.

"Rakyat tidak berpuashati dengan pelaksanaan ini, mereka menyifatkan ia bukannya untuk mengurangkan kemalangan tetapi lebih kepada mencari keuntungan," sambung beliau lagi

Untuk makluman, AES adalah satu sistem yang dinaiktaraf dan beroperasi selama 24 jam sehari untuk merakam kesalahan hadlaju dan juga di persimpangan lampu isyarat.

Read more ...

RUPANYA!!!! Program Tranformasi Najib tiada kelulusan Kementerian Kewangan

KUALA LUMPUR -  Semakan Audit mendapati, Program Transformasi Kedai Runcit (TUKAR) yang dicanang Umno BN kononnya untuk menaik taraf kedai runcit tidak mendapat kelulusan Kementerian Kewangan.

Berdasarkan Laporan Ketua Audit (LKAN) 2011, pelantikan konsultan dan pembekal program itu diuruskan sepenuhnya oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) dengan melantik sebuah syarikat secara lantikan terus.

“Bagaimanapun, tiada surat kelulusan daripada Kementerian Kewangan untuk pelantikan ini. SKM tidak mengeluarkan surat tawaran pelantikan konsultan dan pembekal program TUKAR kepada syarikat tersebut.

“Pelantikan ini hanya dimaklumkan kepada Lembaga Pengarah SKM pada mesyuarat Lembaga Pengarah pada 30 Mei 2011,” LKAN dipetik.

Audit juga mendapati, tiada perjanjian ditandatangani antara SKM dengan syarikat konsultan dan pembekal program selain geran asas program itu yang belum digunakan.

“Tiada dokumen yang boleh dirujuk sebagai panduan untuk syarikat melaksanakan program TUKAR dan tiada penetapan dibuat bagi perkara tersebut.

“Antaranya spesifikasi dan nilai pengubahsuaian kedai runcit, senarai peralatan yang sepatutnya dibekalkan kepada koperasi, tempoh jaminan bagi kerja pengubahsuaian dan peralatan elektrik dan tempoh penghantaran bekalan barang kepada koperasi,” jelas LKAN.

Tambah LKAN, prestasi koperasi selepas mendapat bantuan geran adalah tidak memuaskan.

“Pemantauan dilaksanakan dengan menggunakan borang prestasi yang sepatutnya dihantar ke SKM setiap enam bulan.

“Bagaimanapun, analisis Audit mendapati hanya 232 daripada 678 atau 34 peratus koperasi yang menerima geran dari tahun 2009 hingga 2011 telah menghantar borang prestasi selepas 12 bulan menerima geran,” kata laporan itu. ~kd

Read more ...

TERKINI!!! Bukti perbicaraan Skandal Scorpene terbongkar, UMNO nak nafi lagi...


Beberapa minggu lalu, pencacai Umno termasuk Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan polis menyerbu pejabat Suara Rakyat Malaysia (Suaram) cuba mencari apa saja bukti bagi menakut-nakutkan NGO tersebut dari meneruskan pembongkaran skandal komisen kapal selam kelas Scorpene yang membabitkan perdana menteri Najib Altantuya.

Puas mencari namun nampaknya tiada apa yang dapat menghalang Suaram dari terus membongkar dan mendedahkannya kepada umum.

Tidak lama kemudian, Umno dan Barisan Nasional (BN) mendakwa bahawa tiada perbicaraan berlangsung di Paris, Perancis seperti yang didakwa Suaram menerusi satu kenyataan yang dibuat bekas pendakwaraya negara itu, Yves Charapenel.

Namun, untuk membuktikan bahawa kenyataan Charpenel itu silap, salah seorang peguam yang berhujah di hadapan dua hakim yang mendengar kes tersebut pada Mac lalu, Fadiah Nadwa Fikri tampil dengan satu lampiran faksimili yang dihantar dari Paris.

Fadiah memuat naik gambar lampiran tersebut menerusi akaun Twitter miliknya sebentar tadi (gambar atas).

Faksimili lampiran muka surat dua dari tiga helaian tersebut dihantar kepada Pengerusi Suaram, Kua Kia Soong itu bertarikh 11 April 2012 dan dialamatkan kepada peguam Suaram di Paris, William Bourdon yang dihantar pulang dari KLIA ke Paris pada Julai tahun lalu.

Hakim tribunal Grande de Instance di Paris, Roger le Loire yang menjadi salah seorang hakim tribunal tersebut mengesahkan bahawa Suaram masih salah satu pihak yang menuntut dalam perbicaraan tersebut.

Surat tersebut ditulis dalam Bahasa Perancis dan terjemahannya dalam Bahasa Inggeris dilakukan seorang lagi peguam yang dilantik, Joseph Breham.

JALAN PULANG


KENYATAAN MEDIA: 17 OKTOBER 2012


SIASATAN Scorpene:
SUARAM menjelaskan maklumat yang salah dan MENDUSTAKAN

"... Siasatan setakat ini telah memberikan keterangan yang mencukupi untuk menuding jari kami pada pegawai-pegawai Malaysia dalam siasatan kehakiman ..."
Joseph Breham, peguam Perancis

SUARAM telah diletakkan di bawah pengawasan luar biasa tidak kurang daripada 6 agensi kerajaan dalam beberapa bulan kebelakangan ini, dan disiasat untuk pelbagai dakwaan salah laku. Pemimpin dan kakitangan utama SUARAM telah berkali-kali diminta ke pejabat Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan disiasat oleh polis di bawah Seksyen 112 Kanun Tatacara Jenayah (CPC).

Walaupun agensi-agensi ini telah bekerja berlebih-lebihan untuk mencari kesilapan yang tidak wujud, SUARAM terus menjadi sasaran serangan berterusan oleh NGOs dan kumpulan pro-kerajaan yang sama, kejam syaitan dan dibicarakan dalam media arus perdana untuk pelbagai salah laku yang didakwa; ketua yang kami hubungan yang luas dengan kepentingan asing, menjadi penerima Soros dan sumber-sumber lain dana asing serta mendaftarkan diri sebagai syarikat bukan masyarakat.

Pentadbiran Barisan Nasional telah pergi ke media untuk menjatuhkan SUARAM dan merendahkan imej kita di mata rakyat Malaysia.

Seperti yang telah sentiasa menjadi kes, banyak condong media arus perdana kami, telah hampir tidak pernah diterbitkan hak kami reply, dan kita mengalami Meal laporan tidak berasas yang diterbitkan oleh mereka. Untuk organisasi hak asasi manusia agak kecil, yang telah wujud selama lebih daripada 23 tahun,  serangan seperti yang tidak seimbang dan membuli mencerminkan pemikiran pentadbiran tidak selamat dan terdesak, dalam masa sama mendiamkan suara-suara kritikal dalam memimpin sehingga Pilihanraya Umum.

Minggu lepas bagaimanapun telah menyaksikan serangan ke atas anjakan SUARAM daripada salah laku pelbagai dakwaan kami, untuk sesuatu yang lebih spesifik: Kes Scorpene. Jadi sebab sebenar untuk gangguan dan ugutan telah akhirnya muncul. SUARAM sedang dihukum dan dicerca untuk peranan sebagai pemberi maklumat dalam kes Scorpene. Sebaliknya menyiasat aduan, SUARAM sedang disiasat sebaliknya.

Dan apa cara yang lebih baik daripada mempunyai bekas Ketua Perancis Pendakwaan, Yves Charpenel yang berada di bandar untuk persidangan, untuk mengatakan bahawa terdapat "tiada percubaan" di Perancis.

Untuk memudahkan rujukan, penyata Encik Charpenel diterbitkan semula dalam perkara-perkara berikut: -

"... Media di Malaysia harus dapat membezakan antara khabar angin dan fakta-fakta, dan antara penyiasatan dan perbicaraan ..."

"... Saya sedar tentang semua kekecohan itu ditendang oleh media tertentu (organisasi) di Malaysia sejak ini tetapi apa yang boleh saya katakan adalah bahawa ini adalah tidak lebih daripada percubaan oleh media ..."

"... Satu percubaan adalah percubaan dengan semua peraturan. Penyiasatan adalah perkara yang lain ... "

Kami ingin mengkategorikan menjelaskan kedudukan kami dalam perkara-perkara berikut: -

1. Ia adalah satu fakta bahawa siasatan ke atas skandal Scorpene telah dimulakan. Ia bukan khabar angin;

2. Semua kenyataan sebelumnya yang dikeluarkan oleh SUARAM telah menggunakan istilah "siasatan kehakiman" dan "penyiasatan jenayah" silih berganti;

3. Pada masa yang material tidak SUARAM telah menggunakan istilah "percubaan" dalam penyata SUARAM kepada orang awam;

4. Perbicaraan adalah berbeza daripada penyiasatan;

5. Siasatan mengenai skandal Scorpene sedang dijalankan di Paris dan oleh cara tidak dijalankan oleh media di Malaysia apatah lagi dibicarakan oleh media di Malaysia;

6. Dalam semua pernyataan pada masa lalu, kami telah mengekalkan sangat jelas bahawa aduan yang difailkan oleh SUARAM pada akhir tahun 2009, telah membawa pendakwa Perancis untuk mencari bukti prima facie yang mencukupi untuk membolehkan siasatan untuk berpindah ke mahkamah terbuka untuk siasatan mendalam;

7. Satu siasatan kehakiman telah dimulakan pada 16 Mac 2012, dan SUARAM telah dijadikan suatu pihak sivil dengan kes itu;

8. Siasatan itu didengar di Tribunal Grande de Instance;

9. Dua hakim telah dilantik untuk mempengerusikan kes itu; Roger Le Loire dan Sergie Tournaire;

10. SUARAM telah memberi keterangan di hadapan hakim pada 19 April 2012;

11. Hakim-hakim siasatan / arahan mempunyai kuasa untuk menyiasat serta mendengar saksi sebagai sebahagian daripada tugas dalam mempengerusikan siasatan itu;

12. Satu senarai saksi Malaysia diserahkan kepada hakim yang berkata beliau akan membuat keputusan apabila memanggil saksi ini sebagai saksi peguambela;

13. Persekutuan Antarabangsa untuk Hak Asasi Manusia (FIDH) tidak mempunyai peranan dalam siasatan berterusan kehakiman seperti yang didakwa oleh Kelab Wartawan Muda Malaysia, walaupun SUARAM sebagai ahli dalam pakatan hak asasi manusia;

14. Encik Charpenel adalah bekas Ketua Pendakwaan;

15. Encik Charpenel telah tiada pengetahuan mengenai siasatan Scorpene;

16. Setakat ini, peguam untuk SUARAM telah tidak diberitahu oleh pendakwa bahawa siasatan Scorpene tidak akan meneruskan perbicaraan penuh;

17. Encik Charpenel telah tidak dilantik sebagai pendakwa untuk siasatan Scorpene;

18. Encik Charpenel telah mengulas mengenai perkara yang dia tidak biasa dengan dan oleh itu, tanpa merit dan autoriti.

Pada masa yang material tidak SUARAM telah menyesatkan rakyat Malaysia mengenai kemajuan dan fakta kes Scorpene, seperti yang didakwa oleh media BN.

Kami ingin menekankan bahawa sistem kehakiman Perancis berbeza secara meluas daripada sistem British / Komanwel, maka pemahaman yang betul diperlukan oleh rakyat Malaysia arif, untuk memahami perkembangan kes itu. SUARAM tidak akan menanggung tanggungjawab salah faham dan kekeliruan yang sengaja yang disebabkan oleh pelbagai pihak ke atas dgn hukum kes.

Unsur Utama dalam Kes
Sorotan dari Kertas Siasatan.


Bekas pengarah kewangan DCN, Gerarde Philippe Maneyas telah membuat tuntutan untuk 32 juta Euro yang didakwa digunakan untuk merasuah pegawai-pegawai Malaysia bagi pembelian daripada Scorpene. Kita tahu bahawa sekurang-kurangnya 32 juta Euro yang dibayar oleh Thales International (Thint) Asia untuk Terasasi.

Terdapat invois oleh Terasasi bertarikh 2000/01/10 untuk 100.000 Euro. Terdapat juga invois dari Terasasi ke Thint Asia, bertarikh 2004/08/28 untuk 359.450 Euro dengan nota tulisan tangan berkata: "Razak mahu ia tergesa-gesa."

Dengan undang-undang baru Perancis dan Konvensyen OECD terhadap rasuah di tempat selepas tahun 2002, pedagang senjata Perancis terpaksa mencari jalan untuk membayar komisen kepada pelanggan asing mereka. Kaedah yang digunakan adalah untuk mewujudkan "pembekal perkhidmatan" yang boleh "meningkatkan invois" untuk mengambil tempat komisen.

Negara perantara kemudiannya digunakan untuk memudahkan pembayaran. Syarikat-syarikat yang digunakan dalam kes Malaysia "Gifen di Malta, Eurolux di Luxemburg dan Technomar di Belgium. Antara ivoices terbongkar perbelanjaan perjalanan Baginda dan Altantuya ke Hong Kong dan Macau. Parlimen di Malta juga telah mempersoalkan kerajaan mereka untuk mendapatkan jawapan alih peranan Malta dalam kes ini.

Oleh itu, apabila syarikat negeri Perancis DCN menamatkan kontrak, Thales mengambil alih sebagai sebuah syarikat swasta, tidak melibatkan negeri. Thales International telah dilantik untuk menyelaras hubungan politik.

Suatu kontrak kejuruteraan komersial kemudiannya ditandatangani antara DCNI dan Thales, yang disebut sebagai "C5". Ia meliputi 30 juta Euro dalam kos komersial di luar negara. Satu lagi "perjanjian perundingan" telah ditandatangani pada tahun 2000 antara Thint Asia dan Terasasi untuk 2.5 juta Euro.

Walaupun kita telah diberitahu tentang Perimekar dan peranannya, terdapat telah menjadi senyap pin jatuh pada TERASASI syarikat lain. Menteri Pertahanan Zahid Hamidi menafikan mempunyai apa-apa pengetahuan mengenai syarikat ini dalam jawapan beliau kepada Parlimen Jun lalu. Pembayar cukai mempunyai kepentingan yang sah untuk mengetahui peranan TERASASI bagaimanapun, soalan-soalan penting berkaitan skandal Scorpene telah bertemu dengan senyap. Sehingga hari ini, kerajaan belum menjelaskan kepada awam peranan TERASASI yang sebenar. Mungkin 6 agensi pasukan petugas ditubuhkan untuk menyiasat SUARAM perlu menggunakan bahan-bahan penyelidikan dan mula mengkaji TERASASI.

Joseph Breham dalam sidang akhbar bersama kami di Bangkok, juga menemui bahawa dokumen rahsia telah ditemui di pejabat Thales, milik Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) mengenai cadangan yang dikaitkan dengan kapal selam. Adakah dokumen ini dijual kepada Thales dengan langsung tidak memperdulikan rahsia negara?

Soalan yang masih tidak terjawab.

Kewajipan Malaysia di bawah Undang-undang Konvensyen Pencegahan Rasuah PBB.

Malaysia sebagai penandatangan UNCAC sejak 2008, kini diwajibkan untuk bekerjasama dengan negara bangsa lain dalam mencegah, menyiasat dan mendakwa pesalah rasuah. Pihak Negeri terikat untuk memberi bentuk tertentu bantuan undang-undang bersama dalam mengumpul dan memindahkan bukti untuk digunakan dalam mahkamah dan mengekstradisi pesalah.

Satu trend yang menyeluruh dalam perjuangan menentang rasuah trans-sempadan bidang kuasa sejagat. Ini bermakna negara boleh membawa kepada percubaan dan mendakwa di negara itu mereka yang dituduh melakukan jenayah di negara lain.

Skandal kapal selam Scorpene menyediakan platform bagi bidang kuasa sejagat untuk diguna pakai. Dengan mengesahkan UNCAC, Malaysia telah memberi isyarat kepada dunia kesanggupan kami untuk mengemukakan kepada rangka kerja kerjasama antarabangsa.

Persoalannya ialah SPRM menendang-memulakan penyiasatan skandal Scorpene? Fakta penuh boleh diberitahu di Parlimen dan dikeluarkan kepada orang awam?

Serangan yang dilancarkan terhadap SUARAM, sebagai pemberi maklumat dalam Siasatan Scorpene adalah mencerminkan kerajaan terdesak yang telah menyedari magnitud dan kesan perjanjian Scorpene. SUARAM mengulangi keperluan untuk institusi awam di Malaysia untuk berfungsi secara bebas dan berkesan dalam mempromosikan tadbir urus yang baik dan memerangi rasuah.

Dikeluarkan oleh,

SUARAM

Read more ...